Reisevaneundersøkelse

I perioden 9. september–7. oktober ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant befolkninga på Innherred (Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy, Frosta, Snåsa og Verran kommune). Undersøkelsen ble gjennomført via appen TravelVu som automatisk registrerer din reisehverdag.

Mer enn 2.000 personer deltok i undersøkelsen, og av disse har nesten tusen personer godkjent minst én reisedag i appen. Til sammen ble det godkjent over elleve tusen unike reisedager i undersøkelsesperioden. En stor takk går til alle som har deltatt!

De som har deltatt kan nå slette appen fra telefonen.

Vi er allerede i gang med den store jobben med å analysere alle resultatene. Rapporter og analyser tilknyttet reisevaneundersøkelsen vil bli publisert i faktabanken på denne nettsiden. Dersom du har innspill eller ønsker til spesifikke analyser knyttet til undersøkelsen må du gjerne ta kontakt med oss:

Per Jorulf Overvik
perov@trondelagfylke.no

Jomar Sæterøy Maridal
jomma@trondelagfylke.no