De første resultatene fra RVU Innherred er klare

Biltrafikkstrømmer på Innherred

I september ble det gjennomført en storstilt reisevaneundersøkelse (RVU) på Innherred. Aldri før har reisevanene i regionen blitt kartlagt så detaljert og med så mange respondenter, og vi kan nå presentere de første resultatene fra undersøkelsen for Innherred samlet. Mer detaljerte analyser vil også publiseres på denne nettsiden fremover.

Som forventet, er andelen biltrafikk relativ høy og utgjør 61 % av alle reiser. Samtidig er andelen «grønne» reiser (gange, sykkel og kollektivt) noe høyere enn forventet, og utgjør til sammen 33 % av reisene. Andelen bilpassasjerer er på den annen side lav sammenliknet med undersøkelser gjort ellers i landet, og utgjør bare 5 %. De fleste bilister kjører altså alene på Innherred.

En gjennomsnittlig person på Innherred gjennomfører 4,6 reiser per dag. Dette er noe høyere enn resultater i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra ellers i landet. Det kan være flere årsaker til dette. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen benytter seg av tradisjonelle spørreskjemaer hvor respondentene må notere alle reiser de har foretatt i løpet av en dag. Dette gjør at en større andel korte reiser, ofte gangturer, trolig ble avglemt eller underrapportert. I vår undersøkelse ble reisene sporet automatisk av en app, hvor alle reiser blir med. Vi får altså flere korte gangturer i vår undersøkelse, og det må vi ha i bakhodet når vi sammenlikner og tolker data. En annen mulig årsak til forskjeller mellom vår reisevaneundersøkelse og den nasjonale er skjevheter i rekruttering. Bruk av ny teknologi kan påvirke hvem som vil og kan delta i undersøkelsen. I løpet av de kommende månedene vil ny nasjonal reisevaneundersøkelse bli publisert, og det blir lagt vekt på sammenlikning med nasjonalt nivå og utvalgte områder fra den i det videre arbeidet.

Reisens lengde har mye å si for reisemiddelfordelingen (figur 2). Gangeandelen er nokså høy på reiser under 1 km (63 %) men synker raskt i reiselengde. Den største sykkelandelen (10 %) finnes på reiselengden 1–3 km, men synker naturlig nok også noe i økende reiselengde. Kollektivandelen er svært lav på reiser mellom 3 og 10 km, en reiselengde som i teorien skulle passe godt for kollektivtransport. Her er til gjengjeld bilandelen særdeles høy, over 80 %. Med andre ord kjøres det mange relativt korte turer på Innherred. Kollektivandelen øker imidlertid markant på reiser over 20 km, og denne økningen drives av togreiser. Dette indikerer at Trønderbanen er en nokså attraktiv transportform på litt lengre reiser.

Som i andre RVU-er ser vi også her at det er forskjeller mellom kjønnene i reisemiddelfordeling (figur 3). Kvinner går mer enn menn, mens menn sykler mer. Andelen «grønne» reiser er dermed nokså jevn mellom kjønnene. Menn kjører imidlertid klart mer enn kvinner, som har en større passasjerandel enn menn. Vi fant for øvrig svært små forskjeller i reisemiddelfordelingen mellom ulike aldersgrupper i undersøkelsen på overordnet nivå. Fremover vil vi derfor se på om det finnes større forskjeller i kommunene, og mellom spredtbygde og tettbygde strøk.

Når det gjelder reiseformål (figur 4) er det store forskjeller i reisemiddelbruk. Noe overraskende har arbeidsreiser lavere andel bilkjøring (58 %) og høyere «grønn» mobilitet (37 %) enn gjennomsnittsreisen (61 % bil og 33 % grønn). Formålene med høyest bilandel er henting og bringing av person med 81 % (noe som strengt tatt må forventes), handel- og servicereiser (65 %) og besøksreiser (65 %). Formålene med høyest «grønn» andel er skole/utdanning (60 %), sport og friluftsliv (51 %) og øvrige fritidsreiser (42 %). Uavhengig av formål er andelen passasjerer lav, med unntak av besøksreiser (9 %).

Etter at datamaterialet fra undersøkelsen har blitt kvalitetssikret, vektet og anonymisert står vi igjen med å ha kartlagt 51 928 reiser over 11 289 reisedager fordelt på 956 respondenter i kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa. I motsetning til tradisjonelle RVU-er, hvor hver respondent kun registrerer én reisedag, har deltakerne i RVU Innherred også registrert reisevanene sine over flere dager. Hver respondent har i snitt registrert, korrigert og godkjent 11,7 reisedager.

Fig. 1: Reisemiddelfordeling, alle reiser (klikk for å forstørre)

Fig. 2: Reisemiddelfordeling etter reiselengde

Fig. 3: Reisemiddelfordeling etter kjønn

Fig. 4: Reisemiddelfordeling etter formål

I sum gir dette et enormt datasett med et godt detaljnivå – og mange analysemuligheter. Innherredsbyen arbeider nå med å skrive en nøkkeltallsrapport om reisevaneundersøkelsen i samarbeid med NTNU, som vil være klar over nyttår. I tillegg vil vi gjennomføre mer spesifikke analyser etter innspill og behov.

Frem til da finnes en presentasjon med flere detaljer om de første resultatene fra undersøkelsen tilgjengelig her.

24 340 Svar på “De første resultatene fra RVU Innherred er klare”

 1. ivermectin how long does it take to work how fast does ivermectin work what is ivermectin used for

  Svar

 2. how long does it take for cialis to peak? cheapest cialis usa does va cover cialis or viagra

  Svar

 3. no presciption cialis cialis usa prescription generic cialis usa

  Svar

 4. cialis price walgreens best price for daily cialis cialis generic overnite

  Svar

 5. generic ed drugs best erection pills male erection

  Svar

 6. Cafergot 1 100 Mg Ejbexv https://newfasttadalafil.com/ – best place to buy cialis online reviews cialis generico farmacia online Xduuew Propecia Generic United States Cialis Viagra E Doping Szoakv https://newfasttadalafil.com/ – Cialis

  Svar

 7. generic prednisone 10mg generic prednisone prednisone 10 mg tablet cost

  Svar

 8. natural ed cures website top rated ed pills

  Svar

 9. Gregoryknole 11. mai 2022 kl. 18:18

  prescription without a doctor’s prescription best ed pills non prescription best non prescription ed pills

  Svar

 10. Gregoryknole 12. mai 2022 kl. 09:55

  pour-on ivermectin for goats ivermectin chewy ivermectin 12 mg dosage

  Svar

 11. Gregoryknole 13. mai 2022 kl. 11:51

  stromectol price us ivermectin ointment can you get ivermectin over the counter

  Svar

 12. Gregoryknole 14. mai 2022 kl. 03:20

  finasteride without doctor cheap generic propecia buy propecia finasteride

  Svar

 13. Gregoryknole 14. mai 2022 kl. 18:56

  ivermectin covid studies ivermectin pour on for horses ivermectin cvs

  Svar

 14. Gregoryknole 15. mai 2022 kl. 10:31

  buy prescription drugs from canada cheap buy prescription drugs online legally cat antibiotics without pet prescription

  Svar

 15. Gregoryknole 16. mai 2022 kl. 02:02

  propecia order finasteride hair can you get propecia without a prescription

  Svar

 16. best erectile dysfunction pills best ed pills online top ed pills

  Svar

 17. cure ed buy ed pills erectile dysfunction drug

  Svar

 18. sildenafil citrate 100mg for sale sildenafil price for viagra

  Svar

 19. stromectol for humans for sale stromectol for sale stromectol price usa

  Svar

 20. prescribing stromectol stromectol for humans for sale ivermectin without a doctor prescription

  Svar

 21. where to buy cheap clomid online where to buy cheap clomid online buy clomid 50mg online

  Svar

 22. sildenafil citrate tablets 100 mg viagra viagra pills

  Svar

 23. stromectol 12 mg tablets stromectol price usa stromectol for humans for sale

  Svar

 24. ivermectin 0.08% stromectol for humans for sale ivermectin cats

  Svar

 25. stromectol for sale stromectol for humans for sale ivermectin covid19

  Svar

 26. stromectol tablets for humans stromectol tablets for humans stromectol for humans for sale

  Svar

 27. Raymondkiday 25. mai 2022 kl. 21:36

  viagra over the counter pfizer viagra 100mg price viagra online usa

  Svar

 28. Raymondkiday 26. mai 2022 kl. 13:32

  viagra over the counter viagra coupon buy generic 100mg viagra online

  Svar

 29. Raymondkiday 27. mai 2022 kl. 05:35

  viagra 100mg price sildenafil 100 mg viagra price

  Svar

 30. cocaine cialis buy tadalafil buy cialis no prescription overnight

  Svar

 31. generic cialisw tadalafil 20mg best price cialis canadian pharmacy

  Svar

 32. buy cialis with paypal payment buy tadalafil cialis 36 hour

  Svar

 33. cialis generic 10 mg price of cialis 20 mg best online to buy cialis

  Svar

 34. cialis 20 mg usa tadalafil cialis without rx

  Svar

 35. price of cialis in nz generic version of cialis where to buy generic cialis

  Svar