Innspill til Nasjonal transportplan

Innherredsbyens prosjekteiere (kommunene og Trøndelag fylkeskommune) har levert innspill til kommende Nasjonal transportplan på vegne av prosjekt Innherredsbyen. Innspillet er formulert i tre hovedpunkter som prosjekteierne mener er avgjørende for å sikre bærekraftig areal- og transportutvikling i regionen:

1. Det må settes av midler til en ny «belønningsordning» for mellomstore byområder – herunder Innherredsbyen

2. Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet i Innherredsbyen – pågående arbeid må følges opp med tiltak

3. Større riksveginvesteringer – pågående arbeid må følges opp med tiltak

Du kan lese innspillet i sin helhet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *