Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen».

Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer.

Den politiske behandlingen skjer i kommunene før sommerferien. Hensikt med den politiske behandlingen er å få vedtak om å slutte seg til Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – med handlingsprogram for 2021-2024.

Les mer om samarbeidet og strategiarbeidet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *