Dialogsamling 1: Verdal, 2. desember 2019

Formål med samlingen


Oppsummering

Rapport fra dialogsamlinga

Program og presentasjoner

09.15–09.25
Innherredsbyen – sammen for attraktivitet og grønne reiser
v/fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, Trøndelag fylkeskommune

09.25–09.30
Introduksjon til dagen
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas

09.30–10-40
Innherredsbyen – hvordan henger vi sammen?
Hvordan henger vi sammen?
v/seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling
Reisevaneundersøkelsen for Innherredsbyen
v/rådgiver Per Jorulf Overvik og Jomar Sæterøy Maridal, Trøndelag fylkeskommune

Dialog på bordene: Hva oppleves å være de største utfordringene for Innherredsbyen? Hva bør vi vite mer om for å lage en god areal- og transportstrategi for Innherredsbyen?

10.40–10.55
Pause

10.55–12.00
Innherredsbyen – felles bolig- og arbeidsmarked
Bostedattraktivitet og arbeidsmarked for Inderøy kommune
v/ordfører Ida Stuberg, Inderøy kommune
Rekruttering vs. bopreferanser og arbeidsreiser
v/leder kommunikasjon og opplæring Tove Strand Trana, Kværner

Dialog på bordene: Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag? Hvordan kan bolig- og arbeidsmarkedet bli enda mer funksjonelt?

12.00–13.00
Lunsj

13.00–14.00
Innherredsbyen – hvor attraktive er vi egentlig?

Helhetlig stedsutvikling
v/seniorrådgiver Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret
«Attractive Nordic Towns» – erfaringer å ta med videre til Innherredsbyen
v/byantikvar Tove Nordgaard og samfunnsplanlegger Berit Hakkebo, Levanger kommune

Dialog på bordene: Hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen som bosted i dag? Hvordan kan byene og tettstedene på Innherred bli mer attraktive?

14.00–14.15
Pause

14.15–15.15
Innherredsbyen – kobling mot andre pågående prosesser

Samhandling
v/rådmann Jostein Grimstad, Verdal kommune
Pågående prosesser og utviklingsarbeid i regionen
v/direktør for plan og næring Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag fylkeskommune
Pågående prosesser og mulige merverdier
v/direktør for samferdsel Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune

Dialog på bordene: Hva er de største utfordringene knyttet til samarbeid og samhandling i dag? Hvordan kan vi lykkes med å bruke prosjektet Innherredsbyen til å skape en arena for bedre samhandling innenfor areal- og transportarbeidet på Innherred?

15.15–15.25
Veien videre
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas