Dialogsamling 2: Webinar, 29. mai 2020

På grunn av smittevernstiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien ble Innherredsbyens andre dialogsamling gjennomført i nedskalert versjon som et webinar. Du kan se opptak av webinaret under.

Program

Velkommen
v/fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem

Innherredsbyen – Hva fant vi i kunnskapsgrunnlaget?
v/Jomar Lygre Langeland, Civitas

Reisevaner – ulike vaner på ulike steder på Innherred
v/Per Jorulf Overvik, Trøndelag fylkeskommune

Levende byer og tettsteder: Fredrikstad – gode grep om sentrumsutviklinga
v/Synne Dækko Næss, Rambøll (tidl. Fredrikstad kommune)

Forpliktende samarbeid i Mjøsbyen: Hva har Gjøvik og Lillehammer fått til gjennom regionalt samarbeid?
v/Paul H. Berger, Innlandet fylkeskommune

Innherredsbyen som utviklingsarena: Felles innspill til Nasjonal transportplan

Oppsummering og veien videre
v/Jomar Lygre Langeland, Civitas