Dialogsamling 3: Verksted, 22. mars 2021

Til tross for fortsatt korona-pandemi ønskete vi å opprettholde aktivitet og fremdrift i prosjektet. Derfor ble Innherredsbyens tredje dialogsamling holdt som et digitalt verksted.


Program, presentasjoner og tidsstempel

0:05 Del 1: Plenum

0:12 Velkommen
v/ Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune

8:25 Hvordan skape næringslivsvekst i Innherredsbyen?
v/ Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO

36:44 Hvor attraktiv er Innherred sammenliknet med andre regioner?
v/Knut Vareide, Telemarksforskning

1:02:03 Refleksjoner i plenum: Hva er viktigst for at Innherredsbyen skal nå sine mål?

1:16:03 Ungdommens ønsker for Innherredsbyen
v/ Jon Tokle Yri (Inderøy) og Mikael Augdal (Frosta)

1:37:24 Forslag til felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen
v/ Jomar Lygre Langeland, Civitas


2:00:36 Del 2: Parallelle sesjoner

2:01:42 Sesjon 1 – Tema: Hvordan kan vi skape sterkere vekst i næringslivet i Innherredbyen?
Møteleder: Jomar Lygre Langeland, Civitas

2:01:46 Oppdaterte fakta om næringsliv og sysselsetting i Innherredsbyen
v/ Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune

2:17:15 Hva er viktig for jobb- og verdiskaping i årene framover?
V/ Per Anders Folladal, Proneo AS

2:33:41 Introdusere de handlingspunkter som så langt er definert i areal- og transportstrategien for å legge til rette for en konkurransedyktig og bærekraftig region
v/Jomar Lygre Langeland, Civitas

Breakout-rooms med oppgaver

Avrunding i plenum


2:42:25 Sesjon 2 – Tema: Hvordan skaper vi bolyst og utvikler attraktive steder i Innherredsbyen?
Møteleder: Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune

2:44:14 Bolyst og engasjement i lokalsamfunn
w/Astrid Skogseth, Steinkjer Næringsselskap

2:54:08 Effekten av tiltak – hvordan måler vi og utvikler attraktive byer? Om Midtbyregnskapet
v/ Grete Kristin Hennissen, Trondheim kommune

3:06:33 Hvordan utvikler vi attraktive kommuner?
v/ Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune

3:18:02 Introdusere og gjennomgang av de handlingspunkter vi så langt har definert i areal- og transportstrategien for å legge til rette for en konkurransedyktig og bærekraftig region
v/ Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune

Breakout-rooms med oppgaver

Avrunding i plenum


3:21:42 Sesjon 3 – Tema: Hvordan kan fremtidens transporter bli «grønnere» i Innherredsbyen?
Møteleder: Konrad Pütz, Trøndelag fylkeskommune


3:22:06 Samarbeid og samhandling i Miljøpakken/Trondheim
v/ Natalia Ardanari Mjøsund, Trøndelag fylkeskommune

3:37:19 Hvordan kan Innherredsbyen tenke om arealutvikling og transport for å få flere «grønne reiser»?
v/ Eva-Gurine Skartland, TØI

3:50:14 Samordningsbehov og framtidige løsninger
v/ Konrad Pütz, Trøndelag fylkeskommune

3:56:08 Introdusere og gjennomgang av de handlingspunkter vi så langt har definert i areal- og transportstrategien for å legge til rette for en konkurransedyktig og bærekraftig region
v/ Harald J. Overrein, Trøndelag fylkeskommune

Breakout-rooms med oppgaver

Avrunding i plenum


4:04:53 Del 3: Plenum / avslutning


4:05:04 Innspill fra de 3 parallelle sesjonene. Refleksjoner i plenum.

4:27:10 Videre prosess for Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen
v/ Leder av politisk styringsgruppe fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, Trøndelag fylkeskommune