Kunnskaps- og dialogsamlinger

Det er planlagt tre kunnskaps- og dialigsamlinger i Innherredsby-prosjektet. Formålet med samlingene er å invitere til bred medvirkning i prosessen frem mot en felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Alle med interesse for fremtidig utvikling på Innherred er velkomne til å delta på disse samlingene.

Den første samlingen ble holdt 2. desember 2019 på Verdal videregående skole. Du kan lese mer om denne her.

Samling nummer to ble holdt 29. mai 2020. På grunn av smittevernstiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien ble samlingen gjennomført som et webinar. Du kan se opptak av webinaret her.

Politikerverkstedet ble holdt 17. september 2020 på Valberg gård på Frosta. Du kan lese mer om verkstedet her.

Den siste kunnskaps- og dialogsamlingen ble holdt som digitalt verksted 22. mars 2021. Mer informasjon om denne finnes her. Opptaket fra verkstedet er publisert på Youtube med en kapittelnavigasjon.

Fra kunnskaps- og dialogsamlingen på Verdal
2. desember 2019
Fra politikerverkstedet på Frosta
17. september 2020