Kunnskaps- og dialogsamlinger

Det er planlagt tre kunnskaps- og dialigsamlinger i Innherredsby-prosjektet. Formålet med samlingene er å invitere til bred medvirkning i prosessen frem mot en felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Alle med interesse for fremtidig utvikling på Innherred er velkomne til å delta på disse samlingene.

Den første samlingen ble holdt 2. desember 2019 på Verdal videregående skole. Du kan lese mer om denne her.

Neste samling er planlagt i mars 2020. Informasjon samt påmelding til denne vil gjøres tilgjengelig i god tid på denne nettsiden.

Fra kunnskaps- og dialogsamlingen 2. desember 2019