Faktabank

En viktig del av prosjekt Innherredsbyen er å samle informasjon og fakta om regionen, og å generere ny kunnskap som kommer Innherredsbyen til gode – særlig innenfor temaene areal og transport. På denne siden vil ulike dokumenter som utgjør Innherredsbyens kunnskapsgrunnlag legges ut fortløpende.

I menyen øverst, under «faktabank», finner du også deler av kunnskapsgrunnlaget som interaktiv grafikk og kart. Øvrige presentasjoner, referater o.l. fra ulike møter finner du under «møter» i menyen øverst.

Dokumenter

Innhold kommer.

Presentasjoner

Statistikk og informasjon om Innherredsbyen, 26.2.2019
Første resultater fra RVU Innherred, 2.12.2019