Faktabank

En viktig del av prosjekt Innherredsbyen er å samle informasjon og fakta om regionen, og å generere ny kunnskap som kommer Innherredsbyen til gode – særlig innenfor temaene areal og transport. På denne siden vil materiale som utgjør Innherredsbyens kunnskapsgrunnlag legges ut fortløpende.

I menyen øverst, under «faktabank», finner du også deler av kunnskapsgrunnlaget som interaktiv grafikk og kart. Presentasjoner og referat fra møter og seminarer finner du under «møter» i menyen øverst.


Rapporter og analyser

Reisevaner på Innherred: nøkkeltallsrapport.

14.05.2020
I rapporten kartlegges reisevanene til befolkningen på Innherred på bakgrunn av reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i september 2019. Det inngår også en analyse av potensialet for mer bærekraftig transport i regionen. Rapporten er skrevet i samarbeid med NTNU.

Kunnskapsgrunnlaget: Befolkning, bolig, næring, arealbruk og reisevaner.

21.10.2020
Denne rapporten sammenstiller grunnleggende fakta og analyser av flere ulike temaer knyttet til areal og transport på Innherred. Rapporten omhandler befolkning, bolig, næring, arbeidsmarked, arealbruk, reisevaner og klimagassutslipp.


Kunnskapshefter

Innherredsbyen – Vekst og attraktivitet (09.04.2021)
Rett bolig på rett plass (19.08.2020)
Rett virksomhet på rett plass (02.07.2020)
Vegtrafikkdata ifbm. COVID-19 og smittevernstiltak (28.05.2020)
Første resultater fra RVU Innherred (2.12.2019)
Statistikk og informasjon om Innherredsbyen (26.2.2019)
Smart mobilitet i distriktene. Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap.
Nordlandsforskning rapport nr: 7/2021. (05.2021)