Hvordan jobber vi?

Innherredsbyen er organisert som et prosjekt som skal resultere i en felles areal- og transportstrategi. I prosjektet deltar representanter fra Trøndelag fylkeskommune, kommunene, regional stat og transportmyndighetene. Det er også leid inn ekstern konsulentbistand for prosessledelse, og andre eksterne fagressurser inviteres inn ved behov.


Fremdriftsplan

Vinter–vår 2019

Prosjektutvikling, kunnskapsinnhenting, oppstartsseminar.

Politisk forankring i fylkeskommunen og bykommunene.

Anskaffelse av ekstern prosessleder, etablere prosjektorganisasjon.

September 2019

Gjennomføre reisevaneundersøkelse på Innherred.

Høst 2019

Forankring i kommuner.

Etablere styringsgruppe og prosjektgruppe.

Desember 2019

Dialogsamling 1: Kunnskaps- og analysefase.

Vinter 2020

Ferdigstille nøkkeltallsrapport for reisevaneundersøkelse.

Utvikle kunnskapsgrunnlag.

Mars 2020

Dialogsamling 2: Mulighets- og strategiutviklingsfase.

Vår–sommer 2020

Mulighetsanalyser og utvikling av scenarioer.

September 2020

Dialogsamling 3: Felles areal- og transportstrategi.

Høst 2020

Utvikle felles areal- og transportstrategi.

Politisk behandling av høringsutkast i kommuner og fylkesutvalg.

Vinter 2021

Bred høring av utkast til felles areal- og transportstrategi.

April 2021

Ferdigstille endelig strategi.

Mai 2021

Vedtak av strategi i kommunestyrene.

Juni 2021

Vedtak av strategi i fylkestinget.