Hvordan jobber vi?

Innherredsbyen er organisert som et prosjekt som skal resultere i en felles areal- og transportstrategi. I prosjektet deltar representanter fra Trøndelag fylkeskommune, kommunene, regional stat og transportmyndighetene. Det er også leid inn ekstern konsulentbistand for prosessledelse, og andre eksterne fagressurser inviteres inn ved behov.


Framdriftsplan

Vår 2019

Oppstart prosjekt Innherredsbyen. Prosjektutvikling. Igangsette kunnskapsinnhenting.

Vår/sommer 2019

Politisk forankring av oppstart. Etablere prosjektorganisasjon. Anskaffe ekstern prosjektledelse.

September 2019

Gjennomføre reisevaneundersøkelse på Innherred.

Høst 2019

Ferdigstille kunnskapsgrunnlag. Politisk løypemelding i kommuner, regionråd og fylkesutvalg. Utvikle visjon, mål og strategi.

Vinter 2020

Strategi på høring.

Vår 2020

Politisk behandling og forankring.

Juni 2020

Politisk vedtak av felles areal- og transportstrategi.