Vi planlegger framtidas Innherred! Hjelp oss, og bli med på reisevane-undersøkelse i perioden 9. september–7. oktober.

Kommunene på Innherred har behov for å forstå befolkningens hverdagslige reisevaner for å kunne utvikle regionen til å bli mer attraktiv og bærekraftig i framtiden. Ved å delta på denne undersøkelsen er du med på å påvirke areal- og transportutviklingen der du bor, og bidrar med viktig informasjon slik at din kommune kan fatte gode og framtidsrettede beslutninger.

Du trenger kun en smarttelefon for å delta, og det er enkelt å komme i gang.

Slik blir du med

1. Last ned appen TRavelVU fra App Store eller Google Play

2. I appen, velg undersøkelsen som heter Innherred

3. Følg instruksjonene i appen

Det er svært enkelt å delta i undersøkelsen. Så lenge du har med deg telefonen din når du er på farten, registreres dine reiser automatisk i appen. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne, og eventuelt korrigere, reisene appen registrerer.

Denne reisevaneundersøkelsen gjennomføres av Trøndelag fylkeskommune og kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy, Frosta, Verran og Snåsa. Undersøkelsen foregår i perioden 9. september–7. oktober 2019. Du velger selv hvor lenge du ønsker å delta i denne perioden, men vi setter stor pris på om du deltar og godkjenner minst én dag, og gjerne en hel uke.

Undersøkelsen foregår gjennom appen TRavelVU som du installerer på din smarttelefon. Appen registrerer automatisk reisene dine så lenge du har med deg telefonen din når du er på farten. Du trenger derfor kun å godkjenne, og eventuelt korrigere, reisene appen registrerer for å bidra i undersøkelsen. Alle som i det daglige ferdes på Innherred kan delta, så lenge du har en smarttelefon og er over 18 år.

Husk å godkjenne, og eventuelt korrigere, hver dags registrerte reiser. Det er nødvendig for at de skal kunne inngå i undersøkelsen.

Hvorfor skal jeg være med på dette?

Ved å delta er du med på å påvirke framtidig areal- og transportplanlegging der du bor. Den innsamlede informasjonen vil brukes til å bedre forstå hvordan befolkningen på Innherred reiser i det daglige. Dette gir svært viktig informasjon for din kommune som vil være avgjørende for å kunne planlegge en framtidsrettet areal- og transportutvikling som møter befolkningens behov.

Hvordan kommer jeg i gang?

For å delta må du laste ned appen TRavelVU fra App Store eller Google Play til din smarttelefon. I appen velger du undersøkelsen som heter Innherred. Følg deretter instruksjonene i appen, så er du i gang!

Viktig informasjon

Guide til installering og bruk av appen

Brukerstøtte

Informasjon om personvern og hvordan vi behandler dine data