RVU: Brukerstøtte (versjon 1.0)

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Om du ikke finner svar på det du lurer på, finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte på bunn av siden.

Må jeg godkjenne reisene appen registrerer?

Ja. Det er veldig viktig at du godkjenner hver dags registrerte reiser da kun godkjente dager vil kunne inngå i undersøkelsen og analyseres. Dette gjør du ved å klikke på glidebryteren øverst til høyre på skjermen for å indikere at dagen er riktig.

Du kan enten godkjenne for hver dag som går (gjerne på kveldstid når du er ferdig med dagens gjøremål), eller du kan gå tilbake til foregående dager for å dobbeltsjekke eller for å godkjenne disse i ettertid. For sistnevnte, klikk på menyikonet øverst til venstre, deretter «kalender, alle dager». Du vil så få opp en liste over alle dagene appen har vært i bruk. Dersom det er en hake til høyre for en dag betyr det at du har godkjent dagen, og at det som er registrert vil kunne analyseres. Dersom det er et spørsmålstegn til høyre for dagen betyr det at den ikke er godkjent. I så tilfelle, klikk på den aktuelle dagen, sjekk at alt er riktig, og godkjenn dagen med glidebryteren øverst til høyre.

Appen registrerer ikke mine reiser
  1. Sjekk at strømsparingsmodus ikke er slått på
  2. Sjekk at GPS (posisjon) er slått på
  3. Sjekk at TRavelVU alltid har tilgang til telefonens posisjon

Den vanligste årsaken til at reiser ikke registreres i appen er at du ikke har gitt TRavelVU tilgang til din posisjon kontinuerlig i bakgrunnen. Det holder ikke at appen har tilgang til din posisjon mens den er i aktivt bruk – da vil den ikke fungere ordentlig. For å fikse dette, gå til telefoninnstillinger > tillatelser > posisjonstillatelser (dette varierer noe mellom telefontyper, se installeringsguiden for info om din telefon). Der angir du at TRavelVU alltid skal ha tilgang til din posisjon, også i bakgrunnen mens appen ikke er i aktivt bruk.

En annen årsak til at reiser ikke registreres kan være at telefonen er satt i strømsparingsmodus. Denne må være avslått fordi TRavelVU vil ikke fungere optimalt om strømsparingsmodus er aktivert.

Hvis du har en Huawei-telefon må du gjennom noen ekstra trinn i oppsettet for at TRavelVU skal fungere optimalt. Se installeringsguiden for mer informasjon.

En reise er registrert med feil reisemiddel

Det hender at TRavelVU registrerer feil reisemiddel på en reise. Dette kan du enkelt korrigere selv. For å endre reisemiddel, klikk på den aktuelle reisen i appen, og deretter på ikonet for reisemiddelet øverst til høyre. Velg så riktig reisemiddel fra menyen som vises, og klikk «fullfør» øverst til høyre.

Ulike reiser har blitt registrert som én samlet reise

Du kan dele opp en reise i appen dersom den feilaktig har registrert to eller flere ulike reiser som én samlet reise. Klikk på den aktuelle reisen i appen, og velg «del opp» i menyen nederst på siden. Reiseruten vil så vises i et kart. Flytt saks-markøren til der du ønsker å dele opp reisen, og klikk «neste». Deretter kan du også endre tidspunkt for når reisen skal deles opp ved å klikke på tidspunktet til høyre for saks-ikonet. Til slutt, klikk «fullfør» øverst til høyre.

Du kan gjenta prosessen over for å dele opp en reise flere ganger. Når alt er riktig, kan du også endre reisemiddel på de oppdelte reisene om nødvendig. Se hvordan i nedtrekksmenyen over.

Én samlet reise har blitt registrert som ulike reiser

Du kan slå sammen reiser i appen dersom den feilaktig har registrert én reise som flere ulike. Klikk på den aktuelle reisen i appen, og velg «slå sammen» i menyen nederst på siden. Du vil så få opp en liste over alle dagens reiser, med en avkryssingsboks til høyre for hver enkelt reise. Kryss av for de reisene du ønsker å slå sammen med den reisen du har valgt, og klikk «fullfør» øverst til høyre.

Når alt er riktig, kan du også endre reisemiddel på reisen om nødvendig. Se hvordan i nedtrekksmenyen nest øverst.

En reise har feil reiselengde

Til høyre for hver reise registrert i appen finner du informasjon om reisens lengde. Dersom dette er feil kan du endre reiselengden (distansen). Klikk på den aktuelle reisen, og deretter på distansen (i km). Tastaturet på telefonen vises, og du kan legge inn riktig reiselengde. Klikk til slutt «fullfør» øverst til høyre.

Kartet viser uriktig reiserute

Hvis du klikker på en reise som er registrert i appen, og deretter på markørikonet øverst til høyre vil du få opp et kart hvor reisetraseen din er tegnet inn. Denne er basert på de registrerte GPS-sporene, men er ikke nødvendigvis hundre prosent korrekt. Du trenger ikke bekymre deg over dette. Så lenge du har fått registrert riktig reisemiddel og start- og sluttpunkt for reisen er riktig vil vi korrigere for dette når vi analyserer dataene.

Appen trekker mye batteri

Dessverre kan du merke at TRavelVU trekker en del batteri, og at du kanskje må lade telefonen litt oftere enn vanlig. Appen samler GPS-spor i bakgrunnen når du er i bevegelse, noe som gir økt batteribruk. Vi beklager dette, men håper likevel at du finner råd for det i undersøkelsesperioden da GPS-sporene er helt nødvendige for at dataene som samles skal være valide og kunne analyseres. Merk at dersom du setter telefonen din i sparebluss-/batterisparemodus vil ikke TRavelVU fungere.

Bruker appen mye mobildata?

TRavelVU er ikke avhengig av mobildata (roaming) for å samle reisedata da den i hovedsak samler GPS-spor. Du trenger derfor ikke å aktivere mobildata, hvis du ikke ønsker det, for å bruke appen. Dersom du slår av mobildata vil imidlertid dataprosesseringen bli forsinket til du er tilkoblet WiFi/mobildata igjen, og det vil derfor ta noe lengre tid før du kan se reisene dine i appen.

Hvordan ser jeg hvilke reiser som er registrert, og hvordan vet jeg at de vil inngå i undersøkelsen?

Når du åpner appen, vil dagens registrerte reiser viser på skjermen. Dersom du ønsker å se tidlige dagers reiser kan du sveipe over skjermen med fingeren fra venstre til høyre, og bla deg bakover i tid dag for dag. Du kan også se en oversikt over alle dagene appen har registrert reiser ved å klikke på menyikonet øverst til venstre, deretter «kalender, alle dager». Herfra kan du klikke deg inn på hver dag.

Kun dager som du aktivt har godkjent som riktige vil inngå i undersøkelsen. Du må derfor aktivt angi at dagen er riktig ved å klikke på glidebryteren øverst til høyre på skjermen for hver enkelt dag appen har registrert reiser.

For å dobbeltsjekke at du har godkjent alle dager kan du klikke på menyikonet øverst til venstre, og deretter «kalender, alle dager». Da får du opp en liste over alle dagene appen har vært i bruk. Dersom det er en hake ved siden av en dag i listen betyr det at du har godkjent dagen, og at det som er registrert vil inngå i undersøkelsen. Dersom det er et spørsmålstegn ved siden av dagen betyr det at du ikke har godkjent dagen, og at det registrerte ikke vil bli analysert. For å fikse dette, klikk på den aktuelle dagen, se til at alt er riktig, og klikk på glidebryteren øverst til høyre for å indikere at dagen er riktig.

Hvorfor må jeg bruke en app?

Vi har valgt å benytte en app i denne reisevaneundersøkelsen framfor tradisjonelle svarskjema eller reisedagbok fordi app-løsningen gir et mer detaljert datagrunnlag og et bedre utgangspunkt for å analysere resultatene. Ettersom TRavelVU automatisk registrerer dine reiser reduseres dessuten arbeidsmengden for deg som deltar i undersøkelsen, da det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne, og eventuelt korrigere, det appen registrerer.

Kan jeg laste ned mine reisedata?

Ja. Klikk på meny-ikonet øverst til venstre, og deretter «sammendrag». Du vil da se en illustrasjon/sammensetning over dagens reisemønster. Hvis du trykker på sirkelen, kan du skifte mellom å se data for både tidsbruk og strekning.

I menyen øverst på denne siden kan du dessuten velge om du vil se sammendraget for en enkelt dag, en uke eller en måned samlet. For å laste ned reisedataene, klikk på nedlastingsikonet øverst til høyre. Velg så hvilke data du vil laste ned (turer og/eller aktiviteter) og klikk på det filformatet du ønsker dataene i (.gpx eller .csv).

Jeg ønsker å slette en reise

Du velger selv hvilke reiser du vil dele med undersøkelsen. Om du ønsker å slette en reise TRavelVU har registrert klikker du på den aktuelle reisen, og velger «fjern» fra menyen nederst.

Jeg ønsker å ta en pause fra undersøkelsen

Du kan skru av sporingen i TRavelVU dersom du ønsker å ta en pause fra undersøkelsen. For å gjøre dette, klikk på menyikonet øverst til venstre og deretter «innstillinger». For å sette sporingen på pause, klikk på glidebryteren til høyre for «logge bevegelser». Husk at du må aktivere denne glidebryteren igjen (slå den på) for å gjenoppta sporingen og deltakelse i undersøkelsen senere.

Jeg ønsker å trekke meg fra undersøkelsen

Deltakelse i reisevaneundersøkelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen. Hvis du simpelthen ønsker å avslutte din deltakelse kan du slette appen fra telefonen din. Da vil ingen ytterligere data samles inn.

Dersom du derimot ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, og vil ha alle registrerte data knyttet til deg slettet, må du oppgi din TRavelVU-ID for at vi skal kunne lokalisere dine data og slette disse. Denne finner du ved å klikke på meny-ikonet øverst til venstre og deretter «innstillinger». Du finner så din «Telefon-ID» nederst på siden.

Ta kontakt med oss, og oppgi din TRavelVU-ID om du ønsker dine data slettet:

Per Jorulf Overvik
perov@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 52 08

Jomar Sæterøy Maridal
jomma@trondelagfylke.no
Tlf: 74 17 98 74

Fant du ikke svar på det du lurte på? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg

Per Jorulf Overvik
perov@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 52 08 (man.–fre. 09:00–15:00)

Jomar Sæterøy Maridal
jomma@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 98 74 (man.–fre. 09:00–15:00)