RVU: Brukerstøtte (versjon 2.0)

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Om du ikke finner svar på det du lurer på, finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte på bunn av siden.

Må jeg godkjenne reisene appen registrerer?

Ja. Det er veldig viktig at du godkjenner hver dags registrerte reiser da kun godkjente dager vil kunne inngå i undersøkelsen og analyseres. Dette gjør du ved å klikke på feltet nederst i appen hvor det står «har du sjekket om dagen er riktig?» og deretter «dagen er riktig».

Du kan enten godkjenne for hver dag som går (gjerne på kveldstid når du er ferdig med dagens gjøremål), eller du kan gå tilbake til foregående dager for å dobbeltsjekke eller for å godkjenne disse i ettertid. For sistnevnte, trykk på «kalender» i menyen nederst. Du vil da få opp en liste over alle dager TravelVu har vært i bruk. Om det er en hake ved siden av en dag betyr det at den aktuelle dagen er godkjent. Om det er et spørsmålstegn ved siden av en dag betyr det at denne dagen ikke er godkjent. I så tilfelle, klikk på den aktuelle dagen, sjekk at alt er riktig, og godkjenn dagen slik det står beskrevet ovenfor.

Appen registrerer ikke mine reiser
  1. Sjekk at strømsparingsmodus ikke er slått på
  2. Sjekk at GPS (posisjon) er slått på
  3. Sjekk at TRavelVU alltid har tilgang til telefonens posisjon

Den vanligste årsaken til at reiser ikke registreres i appen er at du ikke har gitt TravelVu tilgang til din posisjon kontinuerlig i bakgrunnen. Det holder ikke at appen har tilgang til din posisjon mens den er i aktivt bruk – da vil den ikke fungere ordentlig. For å fikse dette, gå til telefoninnstillinger > tillatelser > posisjonstillatelser (dette varierer noe mellom telefontyper, se installeringsguiden for info om din telefon). Der angir du at TravelVu alltid skal ha tilgang til din posisjon, også i bakgrunnen mens appen ikke er i aktivt bruk.

En annen årsak til at reiser ikke registreres kan være at telefonen er satt i strømsparingsmodus. Denne må være avslått fordi TravelVu vil ikke fungere optimalt om strømsparingsmodus er aktivert.

Hvis du har en Huawei-telefon må du gjennom noen ekstra trinn i oppsettet for at TravelVu skal fungere optimalt. Se installeringsguiden for mer informasjon.

En reise er registrert med feil reisemiddel

Det hender at TravelVu registrerer feil reisemiddel på en reise. Dette kan du enkelt korrigere selv. For å endre reisemiddel, klikk på den aktuelle reisen i appen, deretter på pilen øverst til høyre. Du vil så få opp en meny over ulike reisemiddel. Velg det som er riktig, og klikk deretter på pilen øverst til høyre igjen. Reisemiddelet er nå endret, og du kan gå tilbake til dagsoversikten ved å klikke på tilbake-pilen øverst til venstre.

Ulike reiser har blitt registrert som én samlet reise

Du kan dele opp en reise i appen dersom den feilaktig har registrert to eller flere ulike reiser som én samlet reise. Klikk på den aktuelle reisen i appen, og velg «del opp» i menyen nederst på siden. Reiseruten vil så vises i et kart. Flytt saks-markøren til der du ønsker å dele opp reisen, og klikk «neste». Klikk deretter «lagre» for å bekrefte at oppdelingen er riktig, eller «tilbake» om du vil endre noe.

Du kan gjenta prosessen over for å dele opp en reise flere ganger. Når alt er riktig, kan du også endre reisemiddel på de oppdelte reisene om nødvendig. Se hvordan i nedtrekksmenyen over.

Én samlet reise har blitt registrert som flere ulike reiser

Du kan slå sammen reiser i appen dersom den feilaktig har registrert én reise som flere ulike. Klikk på den aktuelle reisen i appen, og velg «slå sammen» i menyen nederst på siden. Du vil så få opp en liste over alle dagens reiser, med en avkryssingsboks til høyre for hver enkelt reise. Kryss av for de reisene du ønsker å slå sammen med den reisen du har valgt, og klikk «neste». Du vil deretter bli bedt om å velge reisemiddel for den sammenslåtte reisen. Når du har gjort dette, klikk «lagre».

En reise har feil reiselengde

Til høyre for hver reise registrert i appen finner du informasjon om reisens lengde (både tid og avstand). Dersom dette er feil kan du korrigere dette. Klikk på den aktuelle reisen, og deretter pilen øverst til høyre. I menyen som vises øverst kan du velge om du vil korrigere reisetid eller reisedistanse. Etter at du har gjort dine endringer trykker du «lagre».

Kartet viser uriktig reiserute

Hvis du klikker på en reise i appen vil du se et kart over din reiserute. Denne er basert på GPS-sporene til appen, og er ikke nødvendigvis hundre prosent riktig. Du trenger i utgangspunktet ikke bekymre deg for dette – så lenge start- og sluttpunkt er riktige vil vi korrigere for dette når vi analyserer dataene.

Dersom reiseruten er veldig feil kan du imidlertid korrigere reiseruten selv: I menyen nederst, trykk på «flytt». Du vil da få opp et kart med en rund markør for hvert registrerte GPS-punkt på din reise. Du kan flytte disse markørene i kartet for å endre reiseruten (det kan være lurt å zoome inn). Når du har gjort alle endringer du ønsker, trykk «lagre».

Appen trekker mye batteri

Dessverre kan du merke at TravelVu trekker en del batteri, og at du kanskje må lade telefonen litt oftere enn vanlig. Appen samler GPS-spor i bakgrunnen når du er i bevegelse, noe som gir økt batteribruk. Vi beklager dette, men håper likevel at du finner råd for det i undersøkelsesperioden da GPS-sporene er helt nødvendige for at dataene som samles skal være valide og kunne analyseres. Merk at dersom du setter telefonen din i sparebluss-/batterisparemodus vil ikke TravelVu fungere.

Bruker appen mye mobildata?

TravelVu er ikke avhengig av mobildata (roaming) for å samle reisedata da den i hovedsak samler GPS-spor. Du trenger derfor ikke å aktivere mobildata, hvis du ikke ønsker det, for å bruke appen. Dersom du slår av mobildata vil imidlertid dataprosesseringen bli forsinket til du er tilkoblet WiFi/mobildata igjen, og det vil derfor ta noe lengre tid før du kan se reisene dine i appen.

Hvordan ser jeg hvilke reiser som er registrert, og hvordan vet jeg at de vil inngå i undersøkelsen?

Når du åpner appen, vil dagens registrerte reiser viser på skjermen. Dersom du ønsker å se tidlige dagers reiser kan du bla deg bakover i tid dag for dag ved å klikke på pilen øverst til venstre. Du kan også se en oversikt over alle dagene appen har registrert reiser ved å klikke på «kalender» i menyen nederst. Herfra kan du klikke deg inn på hver enkelt dag.

Kun dager som du aktivt har godkjent som riktige vil inngå i undersøkelsen. Du må derfor aktivt angi at hver enkelt dag er riktig ved å klikke på spørringen «har du sjekket om dagen er riktig?» nederst på skjermen, og deretter bekrefte at «dagen er riktig».

For å dobbeltsjekke at du har godkjent tidligere dager kan du trykke på «kalender» i menyen nederst. Du vil da få opp en liste over alle dager appen har vært i bruk. Dersom det er en hake til høyre for en dag betyr det at du har godkjent dagen. Dersom det er et spørsmålstegn betyr det at du ikke har godkjent dagen. I så tilfelle, klikk på den aktuelle dagen, sjekk at alt stemmer, og bekreft at dagen er riktig.

Hvorfor må jeg bruke en app?

Vi har valgt å benytte en app i denne reisevaneundersøkelsen framfor tradisjonelle svarskjema eller reisedagbok fordi app-løsningen gir et mer detaljert datagrunnlag og et bedre utgangspunkt for å analysere resultatene. Ettersom TravelVu automatisk registrerer dine reiser reduseres dessuten arbeidsmengden for deg som deltar i undersøkelsen, da det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne, og eventuelt korrigere, det appen registrerer.

Kan jeg laste ned mine reisedata?

Ja. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og deretter «innstillinger». Velg så «last ned mine reiser» litt ned på siden. Du vil så kunne velge hvilke reisedata du ønsker å laste ned, og i hvilket filformat.

Jeg ønsker å ta en pause fra undersøkelsen

Dette kan du gjøre på to måter:

Det er kun dager som du bekrefter er riktige som vil inngå i undersøkelsen. Dersom du ikke ønsker at en dag skal inngå kan du, under spørringen «har du sjekket om dagen er riktig?», velge «jeg ønsker ikke å rette dagen». Du kan også simpelthen la være å godkjenne dager du ikke ønsker skal inngå i undersøkelsen.

Du kan også sette GPS-sporing på pause. Dette gjør du ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre, deretter «slå av logging». Huk deretter av glidebryteren til høyre for «logge bevegelser». Husk at du må slå denne glidebryteren på igjen om du ønsker å gjenoppta registreringer.

Jeg ønsker å trekke meg fra undersøkelsen

Deltakelse i reisevaneundersøkelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen. Hvis du simpelthen ønsker å avslutte din deltakelse kan du slette appen fra telefonen din. Da vil ingen ytterligere data samles inn.

Dersom du derimot ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, og vil ha alle registrerte data knyttet til deg slettet, må du oppgi din TravelVu-ID for at vi skal kunne lokalisere dine data og slette disse. Denne finner du ved å klikke på tannhjulet øverst til venstre og deretter «innstillinger». Du finner så din TravelVu-ID nederst på siden.

Ta kontakt med oss, og oppgi din TravelVu-ID om du ønsker dine data slettet:

Per Jorulf Overvik
perov@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 52 08

Jomar Sæterøy Maridal
jomma@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 98 74

Fant du ikke svar på det du lurte på? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg

Per Jorulf Overvik
perov@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 52 08 (man.–fre. 09:00–15:00)

Jomar Sæterøy Maridal
jomma@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 98 74 (man.–fre. 09:00–15:00)