RVU: Installeringsguide

Under finner du informasjon om hvordan du installerer- og tar i bruk appen TRavelVU.

Installere på iPhone

1. Installer appen TRavelVU fra App Store.
Du finner appen ved å søke etter «TRavelVU» i App Store, eller ved å følge denne lenken.


2. Åpne appen, og følg instruksjonene på skjermen.
I oppstartsvinduet gis generell informasjon om appen. Etter at du har lest dette trykker du neste, og du vil bli bedt om å bekrefte at du er 16 år eller eldre.


3. Velg riktig undersøkelse.
På side tre i oppstartsdialogen vil du bli bedt om å velge undersøkelse. Velg den som heter Innherred og klikk OK.


4. Gi posisjonstillatelser.
På et tidspunkt i løpet av oppstartsdialogen (når avhenger av hvilken telefon du har) vil du bli spurt om du vil gi TRavelVU tilgang til din posisjon. Her er det viktig at du trykker Tillat.

Hvis du i tillegg blir spurt om når denne tilgangen skal gjelde (f.eks. «Når jeg bruker appen» eller «Alltid») må du velge Alltid, Tillat i bakgrunnen eller tilsvarende alternativ. Årsaken er at TRavelVU må gis tilgang til å spore dine reiser også når du ikke har appen fremme for å fungere ordentlig.


5. Svar på bakgrunnsspørsmål.
Til slutt i oppstartsdialogen vil du bli bedt om å svare på noen bakgrunnsspørsmål før du kan ta appen i bruk. Dine svar på disse spørsmålene er en viktig del av undersøkelsen.


6. Alt er klart!
TRavelVU vil nå begynne å registrere dine reiser, og du kan se en oversikt over hva som er registrert, og endre dette om du ønsker, i appen.

Husk at du aktivt må velge at dagen er riktig for hver dags reiser for at de skal kunne analyseres. Dette gjør du ved å klikke på glidebryteren øverst til høyre.

Installere på Android-telefoner

1. Installer appen TRavelVU fra Google Play.
Du finner appen ved å søke etter «TRavelVU» i Google Play, eller ved å følge denne lenken.


2. Åpne appen, og følg instruksjonene på skjermen.
I oppstartsvinduet gis generell informasjon om appen. Etter at du har lest dette trykker du neste, og du vil bli bedt om å bekrefte at du er 16 år eller eldre.


3. Velg riktig unersøkelse.
På side tre i oppstartsdialogen vil du bli bedt om å velge undersøkelse. Velg den som heter Innherred og klikk OK.


4. Gi posisjonstillatelser.
På et tidspunkt i løpet av oppstartsdialogen (når avhenger av hvilken telefon du har) vil du bli spurt om du vil gi TRavelVU tilgang til din posisjon. Her er det viktig at du trykker Tillat.

Hvis du i tillegg blir spurt om når denne tilgangen skal gjelde (f.eks. «Når jeg bruker appen» eller «Alltid») må du velge Alltid, Tillat i bakgrunnen eller tilsvarende alternativ. Årsaken er at TRavelVU må gis tilgang til å spore dine reiser også når du ikke har appen fremme for å fungere ordentlig.

OBS! Dersom du har en Huawei-telefon må du i tillegg gi appen posisjonstilgang via telefonens innstillinger etter at du har fullført denne veiviseren. Se hvordan i nedtrekksmenyen under.


5. Svar på bakgrunnsspørsmål.
Til slutt i oppstartsdialogen vil du bli bedt om å svare på noen bakgrunnsspørsmål før du kan ta appen i bruk. Dine svar på disse spørsmålene er en viktig del av undersøkelsen.


6. Alt er klart!
TRavelVU vil nå begynne å registrere dine reiser, og du kan se en oversikt over hva som er registrert, og endre dette om du ønsker, i appen.

Husk at du aktivt må velge at dagen er riktig for hver dags reiser for at de skal kunne analyseres. Dette gjør du ved å klikke på glidebryteren øverst til høyre.


Spesielt for Huawei-telefoner

For å sikre at TRavelVU fungerer som den skal på Huawei-telefoner må du endre to innstillinger manuelt: At telefonen ikke står i strømsparingsmodus, og at batterioptimalisering ikke er aktivert for TRavelVU.

Sjekk at telefonen ikke står i strømsparingsmodus

Åpne telefon-behandling, og trykk på batteriikonet nederst til venstre (hvor det står hvor mye batteritid du har igjen):

 • Se til at strømsparingsmodus er avslått
 • Se til at ultra-strømsparingsmodus er avslått
 • Trykk på app-oppstart i menyen og finn deretter TRavelVU i listen som vises. Klikk på glidebryteren til høyre for TRavelVU slik at det står administer manuelt under ikonet for TRavelVU
 • Trykk deretter på TRavelVU i listen, og se til at auto-start og kjør i bakgrunnen er aktivert.

Slå av batterioptimalisering for TRavelVU

 • Åpne innstillinger. I søkefeltet øverst søker du etter- og velger spesialtilgang.
 • Trykk på batterioptimalisering
 • I nedtrekksmenyen øverst til venstre, velg alle apper
 • Finn og trykk på TRavelVU, og velg ikke tillat, deretter OK

Se også videoen i nedtrekksmenyen «Sjekk posisjonstilgang på Android-telefoner» under for hvordan du sjekker at alle innstillinger er riktige.


Viktig! Husk å gi tilgang til telefonens posisjon

Det er svært viktig at TRavelVU gis tilgang til din telefons posisjon, også mens appen kjører i bakgrunnen. Om ikke, vil den ikke fungere. Hvis du merker at appen ikke registrerer dine reiser, se under hvordan du sjekker at du har gitt riktige tilganger til TRavelVU.

Sjekk posisjonstilgang på iPhone
 • Gå til instillinger, deretter velger du TRavelVU i listen over installerte apper.
 • Velg sted, og huk av for alltid.
 • Se til at glidebryterne for bevegelse og kondisjon, bakgrunnsoppdatering og mobildata er påslåtte.

Skjermdumpen til høyre viser hvordan innstillingene for TRavelVU skal være for at appen skal fungere optimalt.

Sjekk posisjonstilgang på Android-telefoner
 • Gå til innstillinger, deretter apper
 • Trykk på apper en gang til i menyen
 • Bla nedover i menyen til du finner TRavelVU og trykk på den
 • Trykk på rettigheter, og se til at glidebryteren for posisjon er slått på
 • Trykk på tilbakepilen øverst til venstre to ganger (slik at du kommer tilbake til listen over alle apper som er installert)
 • Trykk på de tre vertikale prikkene øverst til høyre, og velg spesialtilgang
 • Trykk på batterioptimalisering. I nedtrekksmenyen som vises øverst til venstre velger du så alle apper
 • Finn og trykk på TRavelVU, og velg deretter ikke tillat og OK

Videoen til høyre viser hvordan du går gjennom disse trinnene.


Video med nyttige tips