Styringsdokumenter

Prosjektplan, vedtatt 29. oktober 2019
Førsteutkast, prosjektplan

Saksfremlegg: Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen – status og fremdrift
     Vedtak, Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune (4. juni 2019)
     Vedtak, formannskapet i Verdal kommune (20. juni 2019)
     Vedtak, formannskapet i Steinkjer kommune (20. juni 2019)
     Vedtak, formannskapet i Levanger kommune (26. juni 2019)