Styringsgruppe

Styringsgruppemøte 22. juni 2020

Tid: Mandag 22. juni 2020 kl. 12:00–14:30
Sted: Skype

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte, 22. juni 2020
Referat styringsgruppemøte, 13. mars 2020
Produksjonsplan ATS (Areal-Transport-Strategi Innherredsbyen)
Arbeidsdokument ATS, versjon 17. juni 2020

Dagsorden med presentasjoner
1. Referat fra forrige møte
2. Status kunnskapsgrunnlaget
3. Areal og transportstrategi Innherredsbyen
    a. Produksjon, prosess og struktur
    b. Kapitel 1: Visjon og mål
    c. Kapitel 2: Utfordringer og muligheter
    d. Kapitel 3: Regional areal – og transportstruktur (inkl senterstruktur)
4. Sammenhengen mellom areal – og transportstrategi Innherredsbyen og Regional plan for arealbruk
5. Informasjon fra Steinkjer kommune
6. Politikerverksted
7. Økonomisk status
8. Møteoversikt
9. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 13. mars 2020


Styringsgruppemøte 13. mars 2020

Tid: Fredag 13. mars 2020 kl. 10:00–12:45
Sted: Skype

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte 13. mars 2020
Kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan, revidert 13. mars 2020
Prosjektplan, revidert 13. mars 2020
Program til dialogsamling (utsatt)
Innspill til NTP

Dagsorden med presentasjoner
1. Referat fra forrige møte
2. Vedtak av revidert prosjektplan
     a. Prosjektorganisasjon og eierskap
     b. Budsjett og finansiering
3. Kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan (inkludert aktuelle mediesaker)
4. Rapportering fra prosjektet – status kunnskapsgrunnlag
5. Program dialogsamling 25. mars
6. Overgang til ny fase i prosjektet «fra kunnskap til strategi»
7. Innspill til NTP
8. Møteplan
9. Eventuelt

Referat
Referat fra styringsgruppemøte 13. mars 2020


Styringsgruppemøte 29. oktober 2019

Tid: Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 09:20–12:45
Sted: Levanger rådhus

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte 29. oktober 2019
Prosjektplan, vedtatt 29. oktober 2019

Dagsorden med presentasjoner
1. Konstituering av styringsgruppa med mandat
2. Introduksjon og bakgrunn for prosjektet
3. Hvorfor en areal- og transportstrategi for Innherredsbyen?
4. Vedtak av prosjektplan
     a. Prosjektorganisasjon og eierskap
     b. Budsjett og finansieringsplan
     c. Prosjektperiode og fremdriftsplan
5. Kommunikasjonsstrategi
6. Status RVU Innherred (reisevaneundersøkelse)
7. Møteplan
8. Eventuelt
     a. Kunnskaps- og dialogsamling 2. desember 2019

Referat
Referat fra styringsgruppemøte 29. oktober 2019