Styringsgruppe

Styringsgruppemøte 18. mai 2021

Tid: Tirsdag 18. mai 2021 kl. 8:00 – 10.00
Sted: Teams

Saksdokumenter
Sakspapirer styringsgruppemøte, 18. mai 2021
Referat fra siste møte
Til sak 2: Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021–2040
Til sak 3: Felles saksframlegg
Til sak 4: Samarbeidsavtale Mjøsbyen
Til sak 5: Innspill til Transportkomiteen, NTP

Dagsorden
1. Godkjenning av forrige referat
2. Behandling av strategidokumentet
3. Saksframlegget til politisk saksbehandling
4. Eksempel på samarbeidsavtale
5. Oppdatering NTP
6. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 18. mai 2021


Styringsgruppemøte 16. april 2021

Tid: Fredag 16. april 2021 kl. 9:00 – 11.30
Sted: Teams

Saksdokumenter
Sakspapirer styringsgruppemøte, 16. april 2021
Referat fra siste møte
Til sak 3: Felles areal og transportstrategi (arbeidsdokument)
Til sak 5: Rapport Innherredsbyen – vekst og attraktivitet v/ Knut Vareide, Telemarkforskning

Dagsorden
1. Referat fra forrige møte
2. Dialogsamling 22.mars – fra strategi til handling
3. Dokumentet felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen
4. NTP – innspill til Transportkomitéen fra Innherredsbyen / Trøndelag fylkeskommune
5. Rapport Telemarkforskning; Innherredsbyen – vekst og attraktivitet
6. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 16. april 2021


Styringsgruppemøte 12. mars 2021

Tid: Fredag 12. mars 2021 kl. 12:15 -14:45
Sted: Teams

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte, 12. mars 2021
Referat fra siste møte
Til sak 2: Program for samlingen den 22. mars
Til sak 3: Felles areal og transportstrategi (arbeidsdokument)

Dagsorden
1. Referat fra forrige møte
2. Dialogsamling 22.mars (digitalt)– fra strategi til handling
3. Dokumentet felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen
4. Gjennomføring, organisering og ressursinnsats fra høsten
5. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 12. mars 2021


Styringsgruppemøte 22. januar 2021

Tid: Fredag 22. januar 2021 kl. 09:00 -11:30
Sted: Teams

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte, 22. januar 2021
Referat styringsgruppemøte, 02. oktober 2020
Rapport fra politikerverksted, 17. september 2020 (til gjennomgang)
Arbeidsdokument ATS, kapittel 4.3 «Næringsvekst og lokalisering»
Foreløpige struktur ATS, innholdsfortegnelse

Dagsorden
1. Referat fra forrige møte
2. Om prosess og dokumentet: Areal – og transportstrategi for Innherredsbyen
3. NTP – prosessen
4. Verkstedrapporten fra samlingen for folkevalgte på Frosta
5. Involveringsaktiviteter
6. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 22. januar 2021


Styringsgruppemøte 02. oktober 2020

Tid: Fredag 02. oktober 2020 kl. 09:00 -10:30
Sted: Teams

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte, 02. oktober 2020
Referat styringsgruppemøte, 22. juni 2020

Dagsorden
1. Referat fra forrige møte
2. Politisk verksted på Frosta – refleksjoner og oppfølging
3. Politisk påvirkningsarbeid fremover – hvem gjør hva?
4. Strategidokument – visjon og slagord – videre arbeid
5. Innherredsbyen – hva skal vi samarbeide om?
6. Kunnskapsgrunnlag – status
7. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 02. oktober 2020


Styringsgruppemøte 22. juni 2020

Tid: Mandag 22. juni 2020 kl. 12:00–14:30
Sted: Skype

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte, 22. juni 2020
Referat styringsgruppemøte, 13. mars 2020
Produksjonsplan ATS (Areal-Transport-Strategi Innherredsbyen)
Arbeidsdokument ATS, versjon 17. juni 2020

Dagsorden med presentasjoner
1. Referat fra forrige møte
2. Status kunnskapsgrunnlaget
3. Areal og transportstrategi Innherredsbyen
    a. Produksjon, prosess og struktur
    b. Kapitel 1: Visjon og mål
    c. Kapitel 2: Utfordringer og muligheter
    d. Kapitel 3: Regional areal – og transportstruktur (inkl. senterstruktur)
4. Sammenhengen mellom areal – og transportstrategi Innherredsbyen og Regional plan for arealbruk
5. Informasjon fra Steinkjer kommune
6. Politikerverksted
7. Økonomisk status
8. Møteoversikt
9. Eventuelt

Referat
Referat styringsgruppemøte, 22. juni 2020


Styringsgruppemøte 13. mars 2020

Tid: Fredag 13. mars 2020 kl. 10:00–12:45
Sted: Skype

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte 13. mars 2020
Kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan, revidert 13. mars 2020
Prosjektplan, revidert 13. mars 2020
Program til dialogsamling (utsatt)
Innspill til NTP

Dagsorden med presentasjoner
1. Referat fra forrige møte
2. Vedtak av revidert prosjektplan
     a. Prosjektorganisasjon og eierskap
     b. Budsjett og finansiering
3. Kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan (inkludert aktuelle mediesaker)
4. Rapportering fra prosjektet – status kunnskapsgrunnlag
5. Program dialogsamling 25. mars
6. Overgang til ny fase i prosjektet «fra kunnskap til strategi»
7. Innspill til NTP
8. Møteplan
9. Eventuelt

Referat
Referat fra styringsgruppemøte 13. mars 2020


Styringsgruppemøte 29. oktober 2019

Tid: Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 09:20–12:45
Sted: Levanger rådhus

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte 29. oktober 2019
Prosjektplan, vedtatt 29. oktober 2019

Dagsorden med presentasjoner
1. Konstituering av styringsgruppa med mandat
2. Introduksjon og bakgrunn for prosjektet
3. Hvorfor en areal- og transportstrategi for Innherredsbyen?
4. Vedtak av prosjektplan
     a. Prosjektorganisasjon og eierskap
     b. Budsjett og finansieringsplan
     c. Prosjektperiode og fremdriftsplan
5. Kommunikasjonsstrategi
6. Status RVU Innherred (reisevaneundersøkelse)
7. Møteplan
8. Eventuelt
     a. Kunnskaps- og dialogsamling 2. desember 2019

Referat
Referat fra styringsgruppemøte 29. oktober 2019