Styringsgruppe

Styringsgruppemøte 29. oktober 2019

Tid: Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 09:20–12:45
Sted: Levanger rådhus

Saksdokumenter
Sakspapirer til styringsgruppemøte 29. oktober 2019
Prosjektplan, vedtatt 29. oktober 2019

Dagsorden med presentasjoner
1. Konstituering av styringsgruppa med mandat
2. Introduksjon og bakgrunn for prosjektet
3. Hvorfor en areal- og transportstrategi for Innherredsbyen?
4. Vedtak av prosjektplan
     a. Prosjektorganisasjon og eierskap
     b. Budsjett og finansieringsplan
     c. Prosjektperiode og fremdriftsplan
5. Kommunikasjonsstrategi
6. Status RVU Innherred (reisevaneundersøkelse)
7. Møteplan
8. Eventuelt
     a. Kunnskaps- og dialogsamling 2. desember 2019

Referat
Referat fra styringsgruppemøte 29. oktober 2019