Påmelding er åpen: Vi inviterer til digital dialog- og kunnskapssamling 22.3.21!

Vi ønsker ditt bidrag til å omsette strategier til konkrete tiltak og handling for å utvikle Innherred til en konkurransedyktig og bærekraftig region, et attraktivt bo- og arbeidsmarked og med tettsteder fylt av engasjement og byliv. Prosjekt Innherredsbyen går nå inn i siste fase i arbeidet med å utvikle en felles areal- og transportstrategi der vi også skal gi innhold til et handlingsprogram.

Til tross for fortsatt korona-pandemi ønsker vi å opprettholde aktivitet og fremdrift i prosjektet, og inviterer derfor til Innherredsbyens tredje dialogsamling som et digitalt verksted. Verkstedet gjennomføres 22. mars kl. 10.00–14.30. Det blir både innspill i plenum og tematiske parallellsesjoner.

Programmet kan lastes ned her.

Vi oppfordrer alle interesseorganisasjoner, politikere og fagfolk med engasjement for Innherred til å delta! For å kunne invitere deg til den parallellsesjon du ønsker å delta på er vi avhengig av at alle melder seg på ved å oppgi sin e-postadresse. Deretter vil du få invitasjon med lenke til det digitale verkstedet.

Meld deg her på digital samling innen 21. mars!