Test

gfdgdgdggfdg.

dfgdgdgdgdgdgdg

Nedtrekk

dsfdsfsfdsf

Mobilitetsuka i Steinkjer

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, …
Read More

Mobilitetsuka i Levanger

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, …
Read More

Mobilitetsuka i Verdal

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, …
Read More

Mobilitetsuka på Innherred

Aktiviteter i Mobilitetsuka Mobilitetsuka på Innherred blir en innholdsrik og morsom uke for mange med aktiviteter både i Levanger, Verdal og Steinkjer. Barnehagebarn får gratis togtur …
Read More

Mobilitetsuka i Steinkjer

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen skal teste en mulig …

Mobilitetsuka i Levanger

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen komme og tester mulig …

Mobilitetsuka i Verdal

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Beste klasse i Verdal vinner også en egen …

Mobilitetsuka på Innherred

Aktiviteter i Mobilitetsuka Mobilitetsuka på Innherred blir en innholdsrik og morsom uke for mange med aktiviteter både i Levanger, Verdal og Steinkjer. Barnehagebarn får gratis togtur med SJ NORD og bidrag fra Trygg Trafikk skal lære barna om trygg ferdsel i trafikken. Skoleelever får besøk av Syklistforeningen som tar med seg lokale sykkelreparatører for sykkelservice, …

Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen». Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer. …

Mobilitetsuka i Steinkjer

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen skal teste en mulig…

Continue reading

Mobilitetsuka i Levanger

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen komme og tester mulig…

Continue reading

Mobilitetsuka i Verdal

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Beste klasse i Verdal vinner også en egen…

Continue reading

Mobilitetsuka på Innherred

Aktiviteter i Mobilitetsuka Mobilitetsuka på Innherred blir en innholdsrik og morsom uke for mange med aktiviteter både i Levanger, Verdal og Steinkjer. Barnehagebarn får gratis togtur med SJ NORD og bidrag fra Trygg Trafikk skal lære barna om trygg ferdsel i trafikken. Skoleelever får besøk av Syklistforeningen som tar med seg lokale sykkelreparatører for sykkelservice,…

Continue reading

Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen». Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer.…

Continue reading

Mobilitetsuka i Steinkjer

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen skal teste en mulig…

Continue reading

Mobilitetsuka i Levanger

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen komme og tester mulig…

Continue reading

Mobilitetsuka i Verdal

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Beste klasse i Verdal vinner også en egen…

Continue reading

Mobilitetsuka på Innherred

Aktiviteter i Mobilitetsuka Mobilitetsuka på Innherred blir en innholdsrik og morsom uke for mange med aktiviteter både i Levanger, Verdal og Steinkjer. Barnehagebarn får gratis togtur med SJ NORD og bidrag fra Trygg Trafikk skal lære barna om trygg ferdsel i trafikken. Skoleelever får besøk av Syklistforeningen som tar med seg lokale sykkelreparatører for sykkelservice,…

Continue reading

Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen». Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer.…

Continue reading

Mobilitetsuka i Steinkjer

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen skal teste en mulig…

Continue reading

Mobilitetsuka i Levanger

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Test av sykkelruter Syklistforeningen komme og tester mulig…

Continue reading

Mobilitetsuka i Verdal

Andre aktiviteter Beintøft-aksjon Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Beste klasse i Verdal vinner også en egen…

Continue reading

Mobilitetsuka på Innherred

Aktiviteter i Mobilitetsuka Mobilitetsuka på Innherred blir en innholdsrik og morsom uke for mange med aktiviteter både i Levanger, Verdal og Steinkjer. Barnehagebarn får gratis togtur med SJ NORD og bidrag fra Trygg Trafikk skal lære barna om trygg ferdsel i trafikken. Skoleelever får besøk av Syklistforeningen som tar med seg lokale sykkelreparatører for sykkelservice,…

Continue reading

Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen». Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer.…

Continue reading