Ungdomsverksted: Oktober 2020

Oppsummering

Rapport fra ungdomsverksted
Oktober 2020

Siste revisjon: 10. mars 2021


Program

 1. Innledning om verkstedet
 2. Om Innherredsbyen – Geografi og temaene prosjektet Innherredsbyen omhandler.
  • Hvordan vi bor jobber og reiser
  • Målene for Innherredsbyen
  • Et framtidig attraktivt, konkurransedyktig og bærekraftig Innherred.
  • Korte fakta om, boligstruktur, næringsliv, prognose for befolkning (aldersgrupper).
 3. Oppgave 1: Å bo og leve i Innerredsbyen
  • a) Hvor lenge vil du bo i Innherredsbyen? Hvorfor?
  • b) Hva er de viktigste kvalitetene til Innherredsbyen i dag?
  • c) Hva kan få deg til å bli (lenger)? Hva, hvordan?
 4. Oppgave 2: Hvordan bruker du Innherredsbyen i dag?
  • a) Hvor er de viktigste møteplassene i dag? (Hvor oppholder du deg og hvor treffer du andre?)
  • b) Hvordan forflytter du deg i dag? (går, sykler, buss, tog, bil, annet?)
 5. Oppgave 3: Innherredsbyen i fremtiden (2030-2040)
  • a) Hva er det som gjør stedene / tettstedene og byene i Innherredsbyen attraktive i 2030/2040? (Hva bør tettstedene inneholde? Hva må det bli mer av? Hvordan skal de se ut?)
  • b) Hvordan fungerer byer, tettsteder og omlandet i Innherredsbyen/ Trøndelag i fremtiden? (Hva passer best: 1. «By og land – hand i hand» eller 2. «By mot land –mann mot mann»). Forklar?
  • c) Framtidens transportsystem? Hvordan reiser du i fremtiden? Gange, sykkel, buss, tog, bil, annet? Hva må bli bedre? Hvordan og hvorfor?